Επιστολή ιεροκήρυκος αφορώσα εις Θεολογικόν Συνέδριον

by

Το ιστολόγιό μας έλαβε μιαν επιστολή λαϊκού ιεροκήρυκος, την οποία και δημοσιεύει ασχολίαστη. Απευθύνεται στους διοργανωτές του Θεολογικού Συνεδρίου «Εκκλησία και Αριστερά- για το οποίο ξαναμιλήσαμε από αυτή την θέση- και θίγει διάφορα ζητήματα συναφή, θα τα λέγαμε «πολιτικής θεολογίας». Εμείς σας προτρέπουμε να την διαβάσετε και τα σχόλια είναι δικά σας… :

Προσφιλείς μου,

αρχόμεθα τον λόγον τούτον θέλοντες να εκφράσωμεν τον πόνον της καρδίας ημών δια εν νεότευκτον και νεοπαγές συνέδριον, τιτλοφορούμενον -άκουσον!- «Εκκλησία και Αριστερά». Οι ιδρυταί του Συνεδρίου τούτου εξέλεξαν εν σύμβολον το οποίον σηματοδοτεί ιδέας ανατρεπτικάς. Ιδέας αι οποίαι ενθυμίζουν την ιδεολογίαν -διατί να το το κρύψωμεν- του Συμμοριτισμού και του αναρχοκομμουνισμού. Αι ιδέαι δε αύται, περιττόν να το είπωμεν, δεν είναι εθνικαί μηδέ και πατριωτικαί.

Πρώτον ζήτημα: διατί, αγαπητοί, απευθύνεσθε εις την Αριστεράν και εις τους Αριστερούς, ωσάν να είνε πρόσωπα φιλικά; Οι Αριστεροί, ως γνωστόν, εμφορούνται από ιδέας κομμουνιστικάς αι οποίαι παραπέμπουν, βεβαιότατα, εις το μοντέλον των Σταλινικών. Οι Σταλινισταί όμως εξεδίωξαν την Εκκλησίαν στυγνώς και απηνώς και είναι άθεοι. Τοιουτοτρόπως δικαιώνετε, τολμώμεν να είπωμεν, τους κομμουνιστοσυμμορίτας, οι οποίοι επεθύμησαν να εμβάλουν την Ελλάδα εις το σιδηρούν παραπέτασμα και το Σοβιετικόν μπλοκ.

Δεύτερον, διατί δεν κάμνετε εν Συνέδριον με τίτλον «Εκκλησία και Δεξιά»; Μήπως εξεπέσατε εις τον φιλοαριστερισμόν; Οι Δεξιοί, θεωρητικώς, εξετίμων την περί Θεού ιδέαν, έστω και εάν ωμίλουν περί μίας ανωτέρας δυνάμεως, ως εις τον Μασσωνισμόν. Οι δε Αριστεροί ήσαν ενάντιοι εις την Εκκλησίαν, εξ ου και αντετάχθησαν εις την εκκλησίαν της Αγίας Ρωσσίας, εις τους χρόνους προ του 1917, ήτις διήγε υπό την εμπνευσμένην διοίκησιν του Κρατικού Επιτρόπου Πομπιεδονότσεφ.

Τρίτον, ωρισμένοι επετέθησαν καθ’ ημών, λέγοντας ότι διαπνεόμεθα από ιδέας αστοχριστιανικάς και φασιστικάς. Σφάλλουν! Και θα σας είπω το διατί. Διότι ημείς δεν είμεθα, ως λέγουν ούτοι, φασίσται και παγανισταί, αλλά ανακράζομεν ότι είμεθα Έλληνες πατριώται! Ούτοι είνε όμως εκφυλισμένοι διεθνισταί, μαλλιαροί και δημοτικισταί δε εις την γλώσσαν που μεταχειρίζονται, και αντιτίθενται εις τας εθνικοθρησκευτικάς ιδέας. Επιπλέον, εκφράζομεν την γνώμην ότι επιθυμούν την διάλυσιν της Ελλάδος, εάν έλθωσιν εις την εξουσίαν. Δια τούτο, ας επαγρυπνή η Εθνικοχριστιανική Παράταξις! «Οι καιροί ου μενετοί!»

Περατώνοντες την σύντομον επιστολήν ταύτην, επιθυμούμεν να είπωμεν τούτο:

κείμεθα άγρυπνοι φρουροί εις τας επάλξεις! Αι κατηγορίαι τινών δεν μας αγγίζουν!

Μετ’ ευχών,

*.*.

Ετικέτες: , , ,

7 Σχόλια to “Επιστολή ιεροκήρυκος αφορώσα εις Θεολογικόν Συνέδριον”

 1. Nikolaos Says:

  «μαλλιαροί και δημοτικισταί» που ζούμε; είναι δόγμα της Εκκλησίας αυτό; θεολογία; λες και δεν ζούμε στο 2013 αλλά στο 50-60…ελεος..»Δια τούτο, ας επαγρυπνή η Εθνικοχριστιανική Παράταξις! “Οι καιροί ου μενετοί!”» Ποια είναι αυτή; είναι κάτι όπως ο Ελληνοχριστιανισμός ένα πράγμα; Δεν ήξερα πως μέσα στην Εκκλησία υπάρχει κάτι τέτοιο. Βέβαια το Συνέδριο ήταν αφορμή διαλόγου…ποιος είναι τάχα ο διεθνιστής; Μήπως ο Γόρτυνος είναι Αριστερός; Αστεία πράγματα. Το κείμενο απλά λέει 2-3 αφορισμούς χωρίς επιχειρήματα. Ορίστε κείμενο απο έναν Πατριώτη και Χριστιανό πολιτικό τον Σ. Παπαθεμελή: http://www.papathemelis.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=889&Itemid=4

 2. Αλέξιος.Κ Says:

  …λέει το κείμενο: «διατί δεν κάμνετε εν Συνέδριον με τίτλον “Εκκλησία και Δεξιά”; Μήπως εξεπέσατε εις τον φιλοαριστερισμόν; Οι Δεξιοί, θεωρητικώς, εξετίμουν την περί Θεού ιδέαν, έστω και εάν ωμίλουν περί μίας ανωτέρας δυνάμεως, ως εις τον Μασσωνισμόν. »

  Κατ’αρχάς, αν ισχύουν τα όσα λέτε και είναι φιλικοί προς τον Θεό οι δεξιοί ποιο το νόημα να γίνει τέτοιο συνέδριο; Συνέδρια συνήθως κάνεις για να γεφυρώσεις διαφορές. Οχι για να επιβεβαιώσεις φιλίες.

  Ομως είναι όντως έτσι; Γιατί δεν σας ενδιαφέρει εσάς η Μασωνία; Δεν είναι εξίσου εχθρός του Χριστιανισμού; Και τι σχέση μπορεί να έχει ο ψευτοθεος των μασώνων με τον ΜΑΤΣ της Μασωνίας; όσο έχει σχέση ο Ζευς με τον Ιησού Χριστό.

  ….κι ο Αδόλφος Χίτλερ «σεβόταν» την Εκκλησία, αν «Εκκλησία» οριστεί κάθε τι άλλο εκτός από αυτά που αποτελούν ουσιαστικά την Εκκλησία.

  Ο Χριστός ή η Ορθοδοξία δεν έχει σχέση με ιδεολογίες, μήτε με κοσμοθεωρίες που προσπαθούν να δώσουν θέση στον άνθρωπο μέσα εις τον κόσμο, γιατί ο Θεός δεν είναι εκ του κόσμου τούτου κι η θέση που θα δώσει ο Ίδιος στον άνθρωπο δε θα είναι μέσα στον κόσμο τούτον. Επειδή, ο κόσμος τούτος ενέχει φόνους, κλοπές, ψευτιές, μοιχείες, απάτες, μαχαιριές, ιδιοτελή συμφέροντα, διαστροφές κ.α. συναφή «ευσεβιστικά» παράγωγα της φαντασίας του ανθρώπου.

  Όσο λοιπόν κι αν Κεντρώοι, Αριστεροί, Δεξιοί, Ακραίοι και Ήπιοι μιλάνε για Χριστό ή για Εκκλησία, ο Χριστιανός θα πρέπει να έχει το νου του και να παρακολουθεί πάνω από όλα, αν αυτά που όλοι τούτοι πράττουν κι «ευαγγελίζονται» έχουν σχέση με το Ευαγγέλιο:
  Κατά Ματθαίον, Κεφ Ζ΄. «15 Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες. 16 ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς· μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὴν ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα; 17 οὕτω πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ, τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ· 18 οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν, οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν. 19 πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 20 ἄρα γε ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. »

  Ακόμη κι αν λοιπόν οι όποιες κοσμοθεωρίες, «σέβονται» Τον Θεό, την Εκκλησία, αλλά από την άλλη μεριά κλέβουν, αδικούν, υφαρπάζουν, τότε είναι αμφίβολο αν ο Χριστός τις «σέβεται» ομοίως· πόσο μάλλον δε, αν δε σέβονται αυτές, τον ίδιο τον άνθρωπο:

  Κατά Ματθαίον, Κεφ. Ζ΄ «21 Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι, Κύριε Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ’ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 22 πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; 23 καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ’ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν. »

  Την «ἀνομίαν» δεν την εργάζονται μόνο οι αιρετικοί, μα πολλοί από εκείνους που θεωρούν τους εαυτούς τους Ορθόδοξους.

 3. philalethe00 Says:

  Νικόλαε, έχεις προσέξει την γλώσσα ορισμένων υπέρεθνικοφρόνων Χριστιανών; Είναι ό ,τι ήταν η ελληνιστική κοινή από την ανάποδη. Για αυτούς είναι λοιπόν κάτι σαν δόγμα.Η δε «εθνικοχριστιανική Παραταξις» είναι ευνόητο ποια είναι …
  Παρεμπιπτόντως, το κείμενο αυτό του Παπαθεμελή έιναι εξαιρετικό-το διάβαζα πρόσφατα…

 4. ανώνυμος Says:

  1ον) Νόμιζα ότι οι «κομμουνιστικαί ιδέαι» έχουν ως βάση την κοινοκτημοσύνη. Να δω πού το έχω ξαναεντοπίσει αυτό… α ναι! Στη διδασκαλία του Χριστού! Μήπως τελικά αριστερά και Χριστιανισμός δεν τα σπάνε;
  2ον) Νόμιζα ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Στάλιν εφάρμοσε την κοινωνική ιδεολογία του κομμουνισμού στην πολιτική του ήταν μια παραφθορά της αρχικής ιδέας. Κράτησε δηλαδή το <>, προσέθεσε όμως το <>.
  3ον) Νόμιζα ότι το πολυκουβεντιασμένο <> ειπώθηκε από τον Μαρξ εννοώντας την προσπάθεια της διοικώσας εκκλησίας να αναμειχθεί στην πολιτική και να φανατίσει για τα συμφέροντά της. Δεν νομίζω ότι ο Μαρξ θεωρεί όπιο τη βιοθεωρία τόσων ανθρώπων, ειδικά όταν πιστεύουν (και πιστεύουμε) πως ο Χριστιανισμός είναι τρόπος ζωής. Αλλιώς πώς καλείς τον κομμουνισμό ανταποκρινόμενο στο λαϊκό αίσθημα;
  4ον) «είμεθα Έλληνες πατριώται»! Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, που έλεγε κι ο Παπαδόπουλος, ξεχνώντας ότι υπάρχουν Έλληνες μη Χριστιανοί και Χριστιανοί μη Έλληνες, όλοι δεκτοί από την αγάπη του Θεού. Κι αφού «οι Δεξιοί, θεωρητικώς, εξετίμουν την περί Θεού ιδέαν», τότε γιατί οι ΑΚΡΟδεξιοί = δικτάτορες = φασίστες σκότωσαν κόσμο και κόσμο την εποχή της δικτατορίας; Ή μήπως θα μας πουν ότι έχουμε λάθος ιστορικές πηγές και δεν έγιναν σφαγές, ούτε Πολυτεχνείο, ούτε καν φυλακίσεις; Ή μήπως ο Θεός είπε στις εντολές του «σφάξε τον πολιτικό σου αντίπαλο, ίνα καταστήσης σοφία Θεού εν πατρίδι σου»;;;
  5ον) Αν δεν κάνω λάθος, στις φωτογραφίες πλάι στους δικτάτορες του ’70 δεν ήταν κι ένας πατριάρχης; Αυτό σημαίνει πως όλοι οι ιερείς έχουν την ίδια φρόνηση; Δε νομίζω.
  6ον) Το Ευαγγέλιο της Κρίσης κάνει λόγο για δεξιά και αριστερά, για πρόβατα και ερίφια αντιστοίχως. Ίσως αυτό να έχουν ως αφορμή και επιχείρημα όσοι θεωρούν τη δεξιά ευλογημένη από το Θεό. Νόμιζα όμως ότι το κριτήριο για την Κρίση ήταν η έμπρακτη απόδειξη αγάπης, έτσι μου μάθανε στα θρησκευτικά, κι όχι κάποια εγκόσμια πολιτική αντίληψη.

  Και για να τελειώνουμε με το θέμα εκκλησία και πολιτική, κάποτε άκουσα από έναν χαμηλού «βαθμού» πλην σοφότατο και γεμάτο αγάπη ιερέα ότι:
  <>.

  Καληνύχτα.

  • ανώνυμος Says:

   Περιέργως, τα εισαγωγικά χάθηκαν (κάποια χαζομάρα έκανα 🙂 ).
   πρώτα εισαγωγικά: όλοι ίσοι
   δεύτερα: όλοι μηδενικά κάτω από τη δύναμη του κράτους
   τρίτα: η θρησκεία είναι το όπιο του λαού
   τέταρτα: όταν κράτος και εκκλησία τα πάνε καλά μεταξύ τους, τότε κάτι δεν πάει καλά με την εκκλησία

   Συγγνώμη κι ευχαριστώ.

 5. philalethe00 Says:

  1)Ο μακαρίτης ο Ραφαηλίδης έλεγε ότι κομμουνισμός ορίζεται ως «από τον καθένα σύμφωνα με τις δυνάμεις τους, στον καθένα σύμφωνα με τις ανάγκες του». Αν είναι έτσι, τότε ασφαλώς πρόκειται για κλεμμένη από την Καινή Διαθήκη και συγκεκριμένα τις Πράξεις των Αποστόλων ιδέα.

  2)Αν σκεφτούμε ότι το Κράτος όφειλε να είναι το ‘μπαστούνι’ που θα εξαλειφόταν συν τω χρόνω, βάσει του Λένιν…

  3) Ο Μαρξ είδε μια κατάσταση πραγματική και την εξέφρασε. Δεν διάβασε τους Πατέρες ή δεν είδε το Άγιο Όρος, αλλά είδε πώς λειτουργεί ο «Χριστιανισμός» στην πράξη στην προτεσταντική Γερμανία, την πατρίδα του, και αλλού.

  Το 1935, το 1955, ασφαλώς θα έλεγε κανείς με την ίδια λογική «ο μαρξισμός είναι το όπιο του λαού». Διότι κάθε κινητοποίηση για βελτίωση των βιοτικών συνθηκών και αύξηση των μισθών κτλ καταπνιγόταν ως «αντεπανάσταση». Πάντως, το «όπιο του λαού» έχει και μια έννοια θετική, αφού συμπληρώνεται με το «η καρδιά ενός κόσμου χωρίς καρδιά» κ.α. τέτοια.

  4)Δεν το υποστηρίζουν σήμερα αυτό παρά ελάχιστοι.

  5)Ο Ιερώνυμος Α’, ο Άνθιμος κ.ά. πολλοί δυστυχώς.

  6)Η δεξιά και η αριστερά βγήκε από τις θέσεις στο Κοινοβούλιο, όπως λέγεται. Καμία σχέση μάλλον… 🙂

  Ωραίο το ρητό, κάποιος σοφός το είχε πει, μόνο δεν θυμάμαι ποιος…

  Πολλές ευχές και ευχαριστούμε θερμά για το σχόλιο!!!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.


Αρέσει σε %d bloggers: