“Ο Μύθος της Αμερικής και ο Μύθος του Θεού”, του Ντον Γουίτμαν(μέρος 3ο και τελευταίο)

by

Ο Μύθος του Θεού περιλαμβάνει ανθρώπους που ζουν σε μια αυθεντική ανθρώπινη κοινότητα. Η βασική μονάδα της ανθρωπότητας είναι περίπου 10 ως 15 άνθρωποι. Αυτές οι κοινότητες, ή κύκλοι, είναι όπου, με τον Θεό, οι άνθρωποι μοιράζονται και λαμβάνουν αποφάσεις για την οικονομική, την πνευματική, την κοινωνική και την πολιτική πραγματικότητα. Κρατούν τα υλικά τους αγαθά κοινά όπως ο Ιησούς είπε να κάνουν. Βεβαίως οι Αμερικανοί δεν θέλουν να το κάνουν αυτό, διότι είναι τελείως αντίθετο στον τρόπο που ο Αμερικανικός Μύθος μας λέει να ζούμε και αυτό που ο Αμερικανός Μύθος μας λέει πως μπορούμε να έχουμε. Κάθε κοινότητα θα έχει την δική της συνθήκη με τον Θεό. Αυτό θα επεξεργαστεί μεταξύ του Θεού και των μελών της κοινότητας και θα καθορίσει τις προσδοκίες σε αμφότερες τις πλευρές και θα ορίσει πώς η κοινότητα ζη και τι κάνει.

Το κέντρο της κοινότητας είναι ο Θεός και η πιστότητα των ανθρώπων στον Θεό και μεταξύ τους και η πιστότητα του Θεού σε αυτούς. Αυτό είναι που επιτρέπει στους ανθρώπους μέσα στον κύκλο να διακινδυνεύσουν την ενέργεια της πολιτικής ανυπακοής και την πιθανότητα να πάνε στην φυλακή. Ακόμη, επιτρέπει στους ανθρώπους να αναλαμβάνουν κινδύνους που αλλιώς δεν θα αναλάμβαναν. Είναι λόγω των βαθέων σχέσεων που διαμορφώνουν μεταξύ τους στην κοινότητα και με τον Θεό που οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να πεθάνουν φυσικά ο ένας για τον άλλον και για τον Θεό. Και είναι λόγω αυτών των σχέσεων που οι άνθρωποι έχουν μεταξύ τους και με τον Θεό που οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να πεθάνουν για άλλους που δεν γνωρίζουν, ώστε να ζήσουν.

Είναι ενδιαφέρον ότι όταν οι άνθρωποι της θρησκευτικής ειρήνης μιλούν για την αντίσταση, σπανίως ή ουδέποτε μιλούν για την προθυμία να δώσει κάποιος την ζωή του. Η προθυμία να δώσει την ζωή του προς χάρι των άλλων ζη στην καρδιά κάθε αυθεντικής θρησκευτικής παράδοσης. Είναι το σπάνιο πρόσωπο που θα είναι ικανό να δράσει έτσι δίχως να έρθει από μία πολύ ισχυρή ομάδα ανθρώπων που είναι αφοσιωμένοι μεταξύ τους και προς τον Θεό.

Οι κύκλοι εορτάζουν και θεραπεύουν και έχουν λειτουργίες και εμπλέκονται στην προφητεία και ανοίγουν τους εαυτούς τους στους άλλους, ώστε η αγάπη του Θεού να μπορεί να γίνει γνωστή. Οι κύκλοι υφίστανται ώστε η αγάπη του Θεού να διακτινωθεί διαμέσου όλου του κόσμου. Οι κύκλοι υπάρχουν επειδή αυτός είναι ο τρόπος που Θεός θέλει τους ανθρώπους να ζουν.

Αυτό δεν μπορεί να προκύψει μέσα από την συμβατική εκκλησία [σ.ph.:ενν. «εκκλησία», αίρεση] . Αυτό ισχύει είτε η εκκλησία είναι φιλελεύθερη, συντηρητική ή απολίτικη. Ο τρόπος του Θεού δεν είναι φιλελεύθερος ή συντηρητικός και δεν μπορεί να οριστεί από επικυρίαρχες πολιτικές συμπεριφορές. Η συμβατική εκκλησία λατρεύει ένα εκκοσμικευμένο θεό [σ. ph.: αληθές για τις αιρέσεις της Δύσης, πρβλ. θρησκειοποίηση ως κύριο γνώρισμα της Δυτικής Αίρεσης που συνοψίζει όλα τα άλλα] και υπηρετεί τον ίδιο σκοπό με την θρησκεία της Ρώμης σ’εκείνη την αυτοκρατορία. Είναι για την αστική/πολιτική αρετή και τάξη και παθητικές ομιλίες που δεν μιλούν για τις έννοιες του Θεού. Ενώ υπάρχουν εκείνοι από την εκκλησία που κάνουν ριζοσπαστικά πράγματα, το κίνημα ποτέ δεν θα έλθει μέσα από την εκκλησία. Η συμβατική εκκλησία είναι στην πραγματικότητα φοβισμένη από τον Θεό της τεράστιας ισχύος που είναι ελεύθερος να αντιγυρίσει ενάντια στην εκκλησία αν δεν του αρέσουν οι τρόποι της. Ο Θεός καλεί τους ανθρώπους του έξω από την εκκλησία*.

Η προφητεία που ο Θεός εμπνέει και απαιτεί μπορεί να είναι απίστευτα τραχιά. Άμεσα και ρητά εκθέτει τις δολοφονίες και τα ψέματα όχι μόνο των ανθρώπων αλλά της κοινωνίας ως όλον και την συμμετοχή μας σε αυτήν. Κοιτάει στην ιστορία μας όχι μόνο μία παραμυθολογία της Αμερικανικής καλοσύνης και δικαιοσύνης αλλά από την άποψη εκείνων που είναι οδηγημένοι στην φτώχεια και που δολοφονούνται για χάρη της ισχύος και του πλούτου.

Ο Ιησούς είναι ένα πρόσωπο που είναι γεμάτο με τον Θεό. Είναι ακόμη ο μέγιστος πολεμιστής που έζησε ποτέ. Ο Ιησούς ο πολεμιστής προφανώς απέρριπτε την βία και είναι αυτό το είδος του πολεμιστή που ο Θεός μας καλεί να γίνουμε. Φαίνεται σαν η σφαίρα της θρησκευτικής μαρτυρίας να έχει καταληφθεί από εκείνους που σκέπτονται ότι ο δρόμος του Θεού είναι να είμαστε πάντα προσηνείς και ευγενείς. Αλλά ο Θεός είναι ο Κύριος των Ουρανίων Στρατιών, ακόμη και αν υπάρχουν εκείνοι που νομίζουν ότι θα έπρεπε να είναι αιωνίως ευγενείς.

Υπάρχουν εκείνοι που σκέπτονται ότι η ευγένεια είναι ο τρόπος ενώ υπάρχουν εκείνοι όπως οι φονταμενταλιστές που πιστεύουν ότι ο τρόπος συστήνεται από σκληρότητα και κατάκριση. Είναι κοινό για τους ανθρώπους να ζουν ένα μέρος της πραγματικότητας από το όλον και, παραπέρα, αντιλαμβάνονται ακόμη και αυτό το μέρος λανθασμένα. Ίσως το πιο σημαντικό πράγμα για τον Ιησού και τους προφήτες είναι ότι έζησαν την ανθρωπότητα τους και την αφοσίωσή τους στον Θεό πλήρως. Ήξεραν ότι υπήρχε χρόνος για να είναι ευγενείς και χρόνος για να είναι σκληροί, καιρός θεραπευτικός και καιρός μαστιγωτικός, καιρός για προσήνεια και καιρός για να σταθούν δυνατοί, καιρός να σιωπήσουν και καιρός να μιλήσουν. Δεν επέτρεψαν στα μέτρα και σταθμά των κοινωνιών που έζησαν ή ακόμη και τα αισθήματα των εγγύτερων φίλων τους να υπεισέλθουν στον τρόπο που ο Θεός τους ήθελε την δεδομένη στιγμή.

Το κύριο δεδομένο της ανθρώπινης ύπαρξης είναι η απειλή της εξολόθρευσης της ανθρωπότητας. Αυτό δεν είναι μόνο προφανώς μία κρίση για την ανθρωπότητα αλλά είναι μία ακόμη μεγαλύτερη κρίση στην ζωή του Θεού που απελπισμένα θέλει η ανθρωπότητα να επιβιώσει. Για τον καθένα να ζήσει ως Αμερικανός θα απαιτούσε πέντε φορές τους πόρους της γης. Η γη συνεχίζει να καταστρέφεται μέσω της μόλυνσης και την εκπομπή των αερίων του θερμοκηπίου. Το αμερικανικό χρέος, αμφότερα δημόσιο και ιδιωτικό, συνεχίζει να ογκώνεται. Επιπρόσθετα, τα αποθέματα πετρελαίου τελειώνουν. Η γιγάντια τεχνολογική πρόοδος που έχει τελεστεί είναι πιθανή [σ.ph.: μόνο] δια μέσου της καύσης πετρελαίου. Όλα τα παραπάνω θα δημιουργήσουν τον εντελή κεραυνό που θα διχοτομήσει την Αμερική και τα έθνη του κόσμου.

Η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών συνεχίζουν να ζουν ως αν η κοινωνία και τα πολιτικά και οικονομικά συστήματα θα συνεχίσουν για πάντα. Υπάρχουν οι πολύ ισχυροί που έχουν ένα συμφέρον στο να κρατήσουν τα πράγματα στον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα από τα διαλυτικά αποτελέσματα. Οι Αμερικανοί άνθρωποι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι οι ζωές των παιδιών τους δεν είναι εγγυημένες. Πρέπει να παλέψουν για τις ζωές των παιδιών τους. Το κάνουμε αυτό εισερχόμενοι μέσα στην αυθεντική ανθρώπινη κοινότητα που οδηγείται από τον Θεό. Το κάνουμε αυτό δίνοντας μαρτυρία εναντίον των δολοφονικών δυνάμεων και αποκαλύπτοντας τον Μύθο του Θεού. Το κάνουμε αυτό μέσα στην επίγνωση ότι ήδη ζούμε με ένα διαφορετικό τρόπο και προκηρύσσοντας ότι ο Θεός μας οδηγεί όλους σε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής.

Είναι εκπληκτικό ότι οι κοινότητες που ακολουθούν τον Ιησού και κάνουν τόσο καλά πράγματα έχουν σχεδόν τελείως αποτύχει όταν μιλούμε για την διακήρυξη της ισχύος του Θεού και ότι αυτή η κοινωνία και άλλες κατάγονται εις βάθος [σ.ph.: δηλ. βυθίζονται] . Στην πραγματικότητα, είναι ο Θεός, ο Κύριος των Εθνών και ο Κύριος της Ιστορίας, που καθέλκει τα έθνη, σε άλλους καιρούς και τόπους. Οι κοινότητες πρέπει να ανακαλύψουν την δύναμη του Θεού και ότι οι άνθρωποι πρέπει να μορφώσουν κοινότητες ώστε να μπορέσουν να ζήσουν μέσα στην καταστροφή που θα έρθει και να βοηθήσουν τους άλλους να κάνουν το ίδιο. Ακόμη, χρειάζεται να ανακαλύψουν ότι ο Θεός έχει ένα νέο ξεκίνημα για εμάς, όπως είπε στον Ησαΐα και όπως φανέρωσε στην Αποκάλυψι, εκεί καλώντας το τον «καινό Ουρανό και την καινή Γη». Στις μέρες μας, αυτό είναι το πιο σημαντικό έργο των κοινοτήτων και να μην το συνεχίσουμε είναι να σπάσουμε την συνθήκη που έχουμε με τον Ιησού.

Υπάρχει ο Μύθος της Αμερικής και ο Μύθος του Θεού και κάποιος δεν μπορεί να ζήσει με αμφότερους. Πρέπει να αποφασίσει. Ο Μύθος του Θεού συντρίβει κάθε ψευδή μύθο. Η Αμερική είναι ήδη πνευματικά και ηθικά νεκρή. Πρέπει να δράσουμε πριν η σφαγή των παιδιών σιωπηθεί για πάντα. Είναι καιρός να αποστρέψουμε από τον Αμερικανικό Μύθο και κάθε ψευδή μύθο και να περιπτυχθούμε τον Μύθο του Θεού. Είναι καιρός να δημιουργήσουμε τους κύκλους που θα σταθούν έναντι των καταιγίδων που θα έρθουν.

*Σημείωση συνολική και ιδιαίτερη επί του 3ου μέρους: Χωρίς καμιά αμφιβολία, και εγώ έχω τις ενστάσεις ή τις τέλειες διαφωνίες μου σε αρκετά σημεία, αλλά αυτό που θέλω να αποκομίσουμε περισσότερο είναι μία πολύ καλή (και, άρα, και ριζοσπαστική) πολιτική ανάλυση και κριτική από Χριστιανική και ειδικότερα Προφητική αφετηρία…

Ετικέτες: , , , , , , ,

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.


Αρέσει σε %d bloggers: